hu en
Adakozzon online

Hová kerül a pénz

KezdőlapKüldetésünkHová kerül a pénz

Az Ön 2012. évi Izrael és a zsidó nép számára nyújtott támogatásai

A 2012. évben Ön olyan programokat, projekteket és létesítményeket hozott létre, melyek jelentős változásokat hoztak és új lehetőségeket teremtettek az izraeli társadalom és a zsidó közösség számára. Az Ön által kezdeményezett, illetve fenntartott projektek életeket változtattak meg, és egész közösségek fejlődéséhez járultak hozzá.

24,2 millió USD – Alija, beilleszkedés és életmentés támogatására

Új energia, humán-erőforrás és humán-tőke áramlott Izrael államába.

HÁLA AZ ÖN TÁMOGATÁSÁNAK:

 • 18 691 új emigráns érkezett Izraelbe 2012-ben.
 • 2 666 új, etióp alijázó (olé) telepedhetett le Izraelben. A betelepülők támogatása már az alijára való felkészülés időszakában, a Szochnut Gondar városában található létesítményében megkezdődött. A helyi Szochnut iroda területén a gyermekek iskolába járhatnak, és a családok mindennapos alapvető szükségleteiről (az orvosi alapellátást is beleértve) is gondoskodnak, hogy felkészülhessenek az izraeli életre, és beilleszkedhessenek a modern világba.
 • 7 667 új alijázó érkezett az egykori Szovjetunió területéről.
 • 3 060 új alijázó érkezett Nyugat-Európából.
 • 1 100 új alijázó érkezett Latin-amerikai országokból.
 • Több száz zsidó személy rejtett beutaztatása vált lehetővé olyan területekről, ahol a zsidók élete veszélyben forog.

 

IZRAELBE ÉRVE AZ ÚJ ALIJÁZÓKAT AZ ALÁBBI PROGRAMOK SEGÍTETTÉK A BEILLESZKEDÉSBEN:

 • A beilleszkedést segítő központok lakhatást, héber (ivrit) nyelvtanfolyamokat (ulpan), és egyéb támogatásokat nyújtottak 9 630 új bevándorló részére.
 • 480 új bevándorlókaphatott esélyt a sikeres beilleszkedésre az „Első otthon az új hazában“ program keretein belül.
 • 920 olé vett részt a Kibuc Ulpan programban.
 • 6 200 városokban, vagy falvakban élő bevándorló fiatal részesült különféle támogatásban.
 • 2 000 etióp gyermek vett részt a Jeszodótban található központokban tartott iskola utáni programokban.
  A WINGS program 780 egyedül élő katona részére nyújtott támogatást. 

 

79,4 Millió USD – Az izraeli társadalom megerősödésének támogatására

A perifériára szorult, és hátrányos helyzetű emberek támogatása

Az Ön adományai több százezer ember életét változtatták meg 2012-ben is. Az adományai új esélyt jelentettek, és segítségükkel Izrael leggyengébb közösségei, és hátrányos helyzetben élő polgárai visszanyerhették méltóságukat, és képessé válhattak arra, hogy kifejezzék a bennük rejlő tehetséget, és az Izraeli társadalom hasznos tagjaivá váljanak. Izrael elmaradott területeinek fejlesztése kulcsfontosságú az izraeli társadalom megélhetésének és jólétének biztosításához.

 

NÉHÁNY PÉLDA ARRA, HOGYAN SEGÍTETTÉK AZ ÖN ADOMÁNYAI AZ IZRAELI TÁRSADALMAT:

 • 10 000 súlyosan hátrányos helyzetű és perifériára szorult gyermek az Ifjúság Jövője Programban történő részvétel után jelentős fejlődésen esett át, és iskolai teljesítményük is megjavult.
 • Több tucat elmaradott határvároson, és elszegényedett városrész lakosságán segített a Fiatal Közösségek program, mely során fiatal szociális munkások, és önkéntesek segítenek az alacsony jövedelműek által lakott területek talpra állásában, és fejlődésében.
  A Fiatal Közösségek program több tízezer, veszélyeztetett gyermekhez, egyedülálló szülőhöz, és munkanélküli személyhez ér el különböző jóléti, és oktatási programokkal.
  20 000 lakos a Negev és a galileai térségből szociális, kulturális, oktatási, és természetbeni támogatásban részesült a diák önkéntesekre épülő Ajalim mozgalom keretében.
 • 7 500 idős, a volt Szovjetunió területéről érkezett bevándorló élhet méltóságteljesen és függetlenül Amigur Idősek Otthonokban.
 • 1 000 súlyosan hátrányos helyzetű fiatal kapott új otthont oktatást és ellátást a Keren Hayesod által támogatott Gyermekvárosokban.
 • 1 000 rászoruló középiskolás diák vehetett részt a Net@ programban, egy intenzív számítástechnikai és rendszer-technikus képzésen, mely révén a diákok megalapozhatják számítástechnikai karrierjüket. A Net@ tanfolyam végzősei az Izraeli Hadsereg (IDF) elit egységeihez kerülnek, és középiskolai tanulmányaik befejezésével, olyan helyeken vállalhatnak munkát, amelyekről álmodni sem mertek volna.

 

25.4 millió USD – Zsidó életmód

A zsidó ifjúság megismertetése Izraellel, és zsidó örökségével

A világban élő zsidók következő generációjának összekapcsolása Izraellel, és a zsidó életmóddal kulcsfontosságú népünk jövője számára.
Semmi sem képes mindezt jobban elérni, mint egy utazás Izrael földjére! Az Ön által nyújtott támogatások révén a Keren Hayesod 2012-ben is képes volt a diaszpórában élő ifjúság Izraellel való kapcsolatát és a zsidó életmódhoz való elkötelezettségét megerősíteni. 

ÍGY KAPCSOLÓDTAK FIATAL ZSIDÓK IZRAELHEZ A 2012. ÉVBEN: 

 • 90 000 felnőtt és fiatal zsidó identitása, és Izraellel való kapcsolata erősödött az egykori szovjet blokk országaiban megrendezett héber intenzív nyelvtanfolyamok (ulpan), zsidó nyári táborok, és kulturális programok során.
 • 30 000 zsidó fiatal a világ 60 országából életében először ellátogathatott Izraelbe egy rövid Taglit út keretében. 
 • 11 000 zsidó fiatal utazott Izraelbe a MASA hosszú távú tanulmányi program keretében, közülük 1 063 fő egykori szovjet tagköztársaságból érkezett.
 • 1 000 új bevándorló, Izraeli Hadseregben szolgáló, katona erősítette meg Izrael államához és a judaizmushoz való kötődését a Nativ zsidó oktatási program keretében.

Az izraeli kormánnyal, és Miniszterelnöki Hivatallal közösen indított új Nemzeti Stratégiai Projektek

A Keren Hayesod – UIA alapítvány és adományozói két fő, Izrael és a zsidóság számára stratégiai kihívást jelentő projektet támogattak.

 

Fenntartható alternatív energia-fejlesztési projekt a kőolaj kiváltására

Fiatal kutatók növényi eredetű kőolaj-pótló anyag kifejlesztésén dolgoznak

Ezt a figyelemre méltó nemzeti projektet abból a célból indították, hogy ellensúlyozzák a kőolaj exportáló országok szabad országokra gyakorolt hatalmát. Ezen kőolaj-exportáló országok Izrael elszigetelésére irányuló politikát folytatnak, az olajért kapott bevételt pedig gyakran a terrorizmus támogatására használják.

Ez a projekt Izrael vezető tudományos intézményei, és induló innovatív vállalkozások (startup cégek) égisze alatt működik, és egyesíti Izrael és a zsidóság legkiválóbb kutatóit olyan fenntartható energián alapuló technológiák kifejlesztése érdekében, melyekkel kiváltható a kőolaj-alapú energia. A projekt a fiatal kutatókat az alijázásra is aktívan ösztönzi.

A KH alapítványnak adott adományok révén fiatal kutatók új anyagi forrásokhoz férhettek hozzá tudományos munkájuk folytatásához.

 

A TAMAR projekt – Izrael védett történelmi és kulturális értékeinek helyreállítása

Castel-hegy: Ezt a híres erődöt 1948-ban, Jitzak Rabin vezetésével foglalta el a Palmach (a Hagana egyik elit alakulata), hogy a Jeruzsálembe vezető út nyitva maradjon, és az ellátó konvojok eljuthassanak az ostromlott Jeruzsálem lakosaihoz. A Castel hegyen már az ókori időktől fogva létezett zsidó település. 

A projekt célja Izrael ősi, illetve modern kulturális és történelmi emlékhelyeinek felújításával és megőrzésével, hogy megerősítősítse: Izrael földje elvitathatatlanul Izrael és a zsidóság hazája. A projekt célja továbbá az Izrael területén szétszórva található, mellőzött, vagy elfeledett emlékhelyek felújítása révén a nagyközönség tájékoztatása.

A KH alapítvány támogatóinak hála a Castel hegyen található történelmi emlékhely jelentősen át fog alakulni, hogy még több látogatót vonzzon, illetve tájékoztathasson.

Az Ön Keren Hayesod alapítványnak adott adományai 2012. évben is elősegítették Izrael növekedését, és hozzájárultak a zsidó nép jólétének megalapozásához.

 

AZ ÖN TÁMOGATÁSÁRA NAGY SZÜKSÉG VAN!

Küldetésünk